miasteczko w Nowym Targu

Dzięki zaangażowaniu władz Województwa Małopolskiego oraz środkom przekazanym przez Małopolskie Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Krakowie i Tarnowie kolejne miasteczko ruchu drogowego zostało uroczyście otwarte. Pan Dyrektor Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ruchu Drogowego w Nowym Sączu miał okazję dokonać przecięcia wstęgi na oddanym właśnie do użytku miasteczku rowerowym w Nowym Targu.

zdjęcia uczestników

W kolejną rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi sądeckiej Duszpasterstwo Kierowców Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi” oraz Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w  niedzielę zorganizowali trzecią „Rodzinną, rowerową pielgrzymkę” nad którą patronat objął Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Biskup Andrzej Jeż.

W sobotę 12.06.2021 r. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu uczestniczył w festynie rodzinnym zorganizowanym przez Zarząd Osiedla Falkowa z okazji Dnia Dziecka. Jak zwykle były konkursy, rebusy, krzyżówki i zadania których celem było przypomnienie sobie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, co w perspektywie zbliżających się wakacji jest bardzo ważne.

Organizatorem Pielgrzymki Rowerowej w rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu, zwanej dalej „Pielgrzymką” jest Duszpasterstwo Kierowców Diecezji Tarnowskiej przy udziale Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”, oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.