Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w dniu 13 lutego 2024 r. zorganizował zajęcia, pokazy, konkursy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczestników XXII balu integracyjnego dla najmłodszych, podczas którego dzieci z niepełnosprawnościami bawiły się wspólnie ze swoimi zdrowymi rówieśnikami.

We wtorek 6 lutego 2024 roku Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wziął udział w odbywającej się w Kinie Kijów, w Krakowie  uroczystej gali podsumowującej Ogólnopolski Konkurs „Odblaskowa Szkoła 2023”. Jednocześnie wręczano nagrody dla zwycięzców Konkursu na Animację „Patrzeć i być widocznym”.

17 stycznia 2024 r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie prowadzone było przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Łukasz Smółkę – Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

Światło z Betlejem to symbol miłości, dobra, pokoju, który jednoczy wszystkich od lat. Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu  odebrał dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazali je harcerze  z Hufca ZHP Nowy Sącz.