W dniu 18 października, w odpowiedzi na prośbę Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej gościliśmy uczniów najstarszych klas  z tej szkoły. Młodzi ludzie zostali przywitani przez Pana Marka Pławiaka - Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, wraz z opiekunami wysłuchali krótkiej prelekcji poświęconej zdarzeniom drogowym.

Jak co roku w działania prowadzone w ramach obchodów Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego włączył się Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Celem tego projektu jest przede wszystkim podniesienie świadomości zagrożeń na jakie narażeni są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

Na zaproszenie Pani Marty Słaby- Wójta Gminy Łabowa Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego włączył się w wydarzenie adresowane do najmłodszych uczestników ruchu drogowego z terenu całej gminy. Celem dwudniowego wydarzenia było umożliwienie zapoznania się z pracą funkcjonariuszy publicznych  - takich jak policjant, strażak, ratownik medyczny, żołnierz oraz egzaminator kandydatów na kierowców.   Program wypełniono wieloma atrakcjami, z których największą był ogromny balon na rozgrzane powietrze, do którego dzieci mogły wsiadać i spojrzeć na całe otoczenie z wysokości około 15 metrów nad ziemią.

W dniu 8 września 2023 r. po raz kolejny odbył się konkurs "Małopolski Mistrz Kierownicy 2023", mający wyłonić najlepszego kierowcę samochodu ciężarowego z Małopolski.  Jednym z najważniejszych celów tego konkursu jest  działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprzez popularyzowanie wśród doświadczonych uczestników ruchu drogowego (posiadających prawo jazdy kat. C+E) znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego oraz utrwalanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.