Jak poinformował Pan Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, montaż siedzenia w hulajnodze powoduje zmianę podstawowych cech użytkowych i objęcie takiego pojazdu wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu lub trzykołowych oraz czterokołowców, klasyfikując go jako lekki dwukołowy pojazd silnikowy "motorower", na który zgodnie z załącznikiem nr I do tego rozporządzenia potrzebna jest homologacja i rejestracja.

Ustawodawca poszerzy „zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami” oraz pozwoli organom zarządzającym ruchem na drogach „na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wynikające z charakterystyki i struktury ruchu na drodze”.

Tak niedawno przygotowaliśmy samochód do sezonu wiosenno-letniego a tu już dni coraz krótsze, rankiem sięgać trzeba po skrobaczkę na oszronione szyby, czas najwyższy, by przygotować pojazd do zimy i zadbać także o zimowy zestaw opon. Opona zimowa różni się od letniej nie tylko rzeźbą bieżnika, ale także strukturą mieszanki. Ogumienie dostosowane do pracy w cieplejszych warunkach atmosferycznych  zimą szybko twardnieje i traci elastyczność.

Bądź ostrożny, łatwo powiedzieć, ale co to znaczy, jak to zrobić i czy uczestnictwo w ruchu drogowym wymusza na nas ciągłą maksymalną koncentrację i napięcie. Nie, przepisy nie zobowiązują kierowcy ani żadnego innego użytkownika drogi do stałego zachowywania szczególnej ostrożności.