W 2023 roku mają wejść w życie znowelizowane przepisy dotyczące ruchu do drogowego oraz przeglądów technicznych pojazdów. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć wykonywania kontroli technicznej pojazdu. Wprowadzony ma zostać między innymi obowiązek fotografowania pojazdów poddawanych badaniom technicznym. Co więcej, jeśli na przegląd zgłosimy się 30 dni po okresie obowiązywania poprzedniego, zapłacimy podwójną stawkę.

zdjęcie samochodu na stacji diagnostycznejfoto: google.pl

Zmiany mają dotyczyć także ustalenia nowych  stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi. Maksymalne stawki za usunięcie pojazdu oraz jego przechowanie na parkingu strzeżonym mają w 2023 wynieść:

  • 144 zł (usunięcie); 27 zł/dobę (przechowywanie) - Rower oraz Urządzenie Transportu Osobistego, np. Hulajnoga elektryczna,
  • 281 zł (usunięcie); 37 zł/dobę (przechowywanie) - Motocykl,
  • 606 zł (usunięcie); 52 zł/dobę (przechowywanie) - Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
  • 757 zł (usunięcie); 68 zł/dobę (przechowywanie) - Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t,
  • 1069 zł (usunięcie); 97 zł/dobę (przechowywanie) - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,
  • 1576 zł (usunięcie); 173 zł/dobę (przechowywanie) - pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t,
  • 1917 zł (usunięcie); 252 zł/dobę (przechowywanie) - pojazd przewożący materiały niebezpieczne,

zdjęcie samochodu na laweciefoto: google.pl

Planowane na przyszły rok nowelizacje dotyczące egzaminów na prawo jazdy wciąż są jeszcze w fazie projektów. Ministerstwo Infrastruktury ponoć, zamierza utajnić pytania, które pojawiają się na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy. Dotychczas stanowiły one informację publiczną, do której dostęp mieli wszyscy. Po zmianach kandydaci na kierowców będą zmuszeni do dokładniejszego zapoznania się z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, co będzie miało zdecydowany wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

zdjęcie komputerafoto: google.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, mają zostać zmienione stawki za egzamin państwowy na prawo jazdy. Określone zostały stawki maksymalne za egzamin teoretyczny - nie będzie on mógł kosztować więcej niż 50 zł. Stawki za egzamin praktyczny, zależą od kategorii uprawnień, o których uzyskanie będziemy się ubiegali:

  • nie więcej niż 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem,
  • nie więcej niż 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.


Dokładne kwoty opłat za egzaminy ustalą sejmiki województw drogą uchwały. Stawki maksymalne będą podlegać corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy zgodnie ze wskaźnikiem inflacji GUS. Obecnie egzamin na prawo jazdy kategorii B kosztuje 30 zł za teorię oraz 140 zł za część praktyczną.

Pod koniec 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące konfiskaty auta za jazdę pod wpływem alkoholu. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma, co najmniej 1,5 promila lub, jeśli spowoduje wypadek, mając, co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi, a także w sytuacji recydywy. Zwiększy się również maksymalna kara, którą można wymierzyć za spowodowanie ciężkiego wypadku; za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku będzie można wymierzyć do 16 lat pozbawienia wolności (dziś 12 lat). Jeżeli pojazd nie stanowi wyłącznej własności sprawcy, orzekany będzie przepadek równowartości pojazdu. Równowartość, określi wartość auta w polisie ubezpieczeniowej. W razie braku polisy liczyć się będzie średnia wartość rynkowa odpowiadająca wartości pojazdów podobnych. Jeśli sprawca prowadziłby pojazd niestanowiący jego własności, tylko własność jego pracodawcy, sąd orzekać będzie nawiązkę.

 

Źródła:

https://moto.trojmiasto.pl/Taryfikator-mandatow-2023-Jaka-bedzie-cena-brawurowej-jazdy-n172699.html

https://wiadomosci.wp.pl/prawo-jazdy-2023-kolejne-zmiany-w-przepisach-juz-od-nowego-roku-6802369464183392a

https://tvs.pl/informacje/kolejne-zmiany-w-prawie-o-ruchu-drogowym-te-od-stycznia-2023-roku

https://www.rp.pl/prawo-drogowe/art37580761-prezydent-podpisal-ustawe-od-2023-r-drozsze-egzaminy-na-prawo-jazdy