Rok 2024 niesie ze sobą poważne zmiany dla kierowców. Wiążą się one nie tylko z korzystaniem z dróg, ale dotyczą także samych kierowców. Absolutną nowością w naszym prawie będzie konfiskata aut pijanym kierowcom, pojawią się także strefy czystego transportu, wzrosły również kary za brak opłacenia OC. Powraca ponownie obowiązek przerejestrowania samochodu w ciągu 30 dni. Od połowy roku wchodzą przepisy dotyczące producentów samochodów sprzedawanych na Polskim rynku. W samochodach muszą być obowiązkowo montowane systemy bezpieczeństwa, tj. inteligentny asystent prędkości, system ostrzegający podczas cofania, system monitorujący uwagę kierowcy, system rejestrujący parametry jazdy, a także system awaryjnego hamowania.

Zmiany i nowości w układzie chronologicznym:

 • Od 1 stycznia 2024 r. zmieniły się opłaty za brak obowiązkowego OC. Wysokość tzw. opłaty dodatkowej za brak OC jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia.
 • Także od 1 stycznia 2024 Egzaminator nie musi w trakcie egzaminu informować, że podjął decyzję o negatywnym wyniku egzaminu. Zatem niektórzy ze zdających dowiedzą się o negatywnym wyniku dopiero po powrocie do ośrodka egzaminacyjnego. Nowy rok przyniósł także ułatwienia zamierzającym przystąpić do egzaminu. Osoba przystępująca do egzaminu ma możliwość wylegitymowania się aplikacją mObywatel. Zmiany precyzyjnie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1531).
 • Od 1 stycznia na stacjach paliw pojawia się nowa, 95-oktanowa benzyna z oznaczeniem E10. W porównaniu do standardowej E5 nowa wersja różni się zwiększoną do 10 proc. zawartością biokomponentów. Większość samochodów z silnikiem o zapłonie iskrowym, które zostały wyprodukowane po 1 stycznia 2010 roku, jest przystosowana do nowego paliwa. Właściciele starszych pojazdów zmuszeni będą do przejścia na benzynę 98-oktanową, gdyż ta nadal będzie oferowana z oznaczeniem E5.
 • W 2024 roku będą miały miejsce także podwyżki cen polis OC. Wyższe będą też kary za brak wykupienia polisy. Właściciele aut osobowych, którzy spóźnią się z zapłatą ubezpieczenia zapłacą nawet 8484 zł (po upływie 14 dni od daty ważności poprzedniej polisy). W przypadku nieważnej polisy od 4 do 14 dni kara wyniesie 40% minimalnego wynagrodzenia brutto tj. 1697 zł.
 • Od 14 marca 2024 roku zatrzymany do kontroli kierowca, w którego organizmie zostanie stwierdzona zawartością alkoholu w wysokości, co najmniej 1,5 promila, może stracić swój pojazd. Dodatkowo ucieczka z miejsca wypadku traktowana będzie na równi ze spowodowaniem wypadku pod wpływem alkoholu. Mówimy również o sytuacji, kiedy kierowca był trzeźwy w momencie ucieczki. W przypadku, kiedy pojazd nie będzie własnością kierowcy, kierujący będzie musiał zapłacić karę finansową równą wartości pojazdu. W sytuacji, gdy kierowca prowadzi pojazd w ramach obowiązków zawodowych, nie będąc jego właścicielem, nałożony zostanie obowiązek wpłacenia od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

foto: Google

 • Z rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wycofane zostaną auta, które zarejestrowane zostały przed 14 marca 2005 r., a więc co najmniej 19-letnie, które nie mają ważnych badań technicznych, których właściciele nie wykupili polis OC, od co najmniej 10 lat. Regulacja nie dotyczy aut zabytkowych i wolnobieżnych. Te przepisy nowelizacji ustawy,  Prawo o Ruchu Drogowego wejdą w życie w czerwcu 2024 r. Automatyczne wyrejestrowanie "martwych dusz" z CEPiK nastąpi 10 czerwca.
 • Zgodnie z przepisami uchwalonymi w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów, taksówki będą mogli prowadzić tylko kierowcy niekarani posiadający Polskie Prawo Jazdy.
 • Od 1 lipca 2024 roku mają powstać pierwsze strefy czystego transportu. Póki, co pionierem w tej kwestii ma być Kraków. Zmiany mają wejść w życie także w Warszawie. Przepis ten polega na tym, że do ścisłego centrum miasta będą mogły wjechać tylko te pojazdy, które spełniają wymogi niskich norm emisji spalin. Będzie to niestety spore ograniczenie dla właścicieli starszych samochodów.
 • Od 7 lipca 2024 roku wejdzie w życie przepis dotyczący obowiązkowego wyposażenia dla nowo wyprodukowanych samochodów. Wszystkie pojazdy wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w system ostrzegający podczas cofania, inteligentny asystent prędkości, czarną skrzynkę, system awaryjnego hamowania oraz system monitorujący uwagę kierowcy.
 • Do ciekawostek możemy zaliczyć fakt wprowadzenia pomarańczowych tablic rejestracyjnych, które przewidziano wyłącznie dla samochodów przeznaczonych dla sportu. Takie pojazdy nie będą poddawane okresowym badaniom technicznym i wyróżniać się mają m.in. nowym wzorem tablic rejestracyjnych, właśnie na pomarańczowym tle. Te „maszyny” będą przechodziły tylko weryfikację, co do zgodności z warunkami technicznymi. Po pozytywnym werdykcie diagnosty, otrzymają 12-miesięczne pozwolenia, umożliwiające poruszanie się na określonych trasach. Samochody z pomarańczowymi „blachami” nie będą miały możliwości uczestniczenia w normalnym ruchu. Pojazd taki zostanie dopuszczone na określone trasy i tylko w trakcie trwania zawodów sportowych.
 • Od 1 stycznia z polskich dróg muszą niestety zniknąć czarne tablice rejestracyjne z białymi literami. Kierowcy, którzy nadal je wykorzystują, zostaną zobowiązani do przerejestrowania pojazdu na model zgodny z aktualnymi przepisami. Ci, którzy zlekceważą nowe przepisy, mogą być ukarani mandatem karnym w wysokości od 500 do 1000 zł. W Polsce, jak szacowano na koniec 2023 r., nadal porusza się około 800 tys. pojazdów z takimi tablicami.

To w zasadzie większość zmian, jakie czekają kierowców w 2024 roku. Wszystkich prowadzących pojazdy po naszych drogach zapraszamy do śledzenia naszych informacji motoryzacyjnych. Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach. Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Źródła: