17 stycznia 2024 r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie prowadzone było przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego - Łukasz Smółkę – Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

W trakcie posiedzenia mł. insp. Maciej Rymar - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie omówił stan bezpieczeństwa w Małopolsce za rok ubiegły, a także zatwierdzono sprawozdanie z działań zrealizowanych w roku 2023. Kolejnym etapem  posiedzenia było przyjęcie planów działań na rok 2024 w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla każdego z Ośrodków w Małopolsce oraz na realizację wspólnych projektów w tym zakresie. Na zakończenie wspólnie dyskutowano o zmianach w przepisach ruchu drogowego oraz o wyzwaniach jakie czekają na wszystkich użytkowników dróg w najbliższym czasie. W posiedzeniu udział wziął Artur Czernecki – Zastępca Dyrektora Ośrodka.