W dniu 11 czerwca odbył się I Memoriał inż. Tadeusza Tańskiego. Miał on formułę samochodowego rajdu dla uczniów, absolwentów, nauczycieli i wszystkich sympatyków Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Nie istotna była prędkość, ale sprawność, dokładność, regularność i wiedza – zwłaszcza o inżynierze Tańskim.


Trasa rajdu zaczynała się w Zespole Szkół Samochodowych Nowy Sącz, przez Rynek Nowego Sącza, Ołtarz Papieski w Starym Sączu, Podegrodzie, Chełmiec, Wielogłowy, zakończenie odbyło się w Tęgoborzu/y w Hotelu LITWIŃSKI. Uczestnicy – stawiło się blisko 40 drużyn,  sprawdzali swoją znajomość przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, a także na podstawionym przez nasz Ośrodek samochodzie z Talerzem Stewarda wykonywali próby sprawnościowe. Dodatkowo na zakończenie rajdu sprawdzana była znajomość życiorysu i projektów inż. Tadeusza Tańskiego oraz znajomość regionu i trasy rajdu.
Wszyscy bawili się fantastycznie i już zadeklarowali udział w przyszłorocznej edycji.