W dniu 23 września br. Pan Marek Pławiak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Zastępca Dyrektora Pan Artur Czernecki uczestniczyli w konferencji poświęconej zagrożeniom i wyzwaniom z jakimi musieli się mierzyć Sądeczanie w okresie pandemii.

Jako jeden z prelegentów, Pan Dyrektor szczegółowo omówił kwestie funkcjonowania Ośrodka w trakcie epidemii koronawirusa. Opisywał trudności z jakimi musieliśmy się zmierzyć, procedury jakie zostały wdrożone i co udało się nam osiągnąć dzięki temu. Konferencja z udziałem przedstawicieli najważniejszych sądeckich służb mundurowych, medycznych, instytucji naukowych i samorządowych oraz urzędów miała na celu wzajemną wymianę doświadczeń jakie każda z instytucji wyniosła z tego wyjątkowo trudnego okresu. Organizatorem tego wydarzenia była Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA – Sekcja Polska i Region Nowy Sącz.