Na zaproszenie Pani Marty Platy - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Sączu mł. asp. Artur Goliński – funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu wspólnie z Arturem Czerneckim – Zastępcą Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego uczestniczyli w spotkaniu z najmłodszymi uczniami tej szkoły.

Wspólnie omówili kwestie związane z ostatnimi zmianami w przepisach ruchu drogowego, aby dzieci wracające ze szkoły pamiętały, że np. na przejściu dla pieszych gdzie nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów, to rower należy prowadzić i nie należy wpatrywać się w telefon. Na zakończenie każdy uczeń został obdarowany słodkim upominkiem i odblaskową opaską, dzięki której będą widoczni wracając wieczorem ze szkoły, zwłaszcza tam gdzie nie ma chodnika i trzeba poruszać się poboczem. Każdy mały odblask to szansa na nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym!