W kolejną rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na ziemi sądeckiej Duszpasterstwo Kierowców Diecezji Tarnowskiej, Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi” oraz Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w  niedzielę zorganizowali trzecią „Rodzinną, rowerową pielgrzymkę” nad którą patronat objął Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Biskup Andrzej Jeż.

Oddelegowani przez mł. insp. dra Krzysztofa Dymurę – Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego poinformowali zgromadzonych o ostatnich zmianach w przepisach ruchu drogowego oraz przeprowadzili krótki instruktaż na temat bezpieczeństwa rowerzystów zarówno na ścieżce rowerowej jak i na drogach publicznych. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w wodę i kamizelki odblaskowe ufundowane przez Marka Pławiaka – Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Ponadto opaski odblaskowe przekazane zostały przez diecezjalne duszpasterstwo kierowców. Pierwsza grupa rowerzystów już o godzinie 7.50 rozpoczęła pielgrzymowanie od błogosławieństwa księdza kustosza w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Nowym Sączu. Około godziny 9.00 wyznaczoną trasą wyruszono w kierunku ołtarza papieskiego w Starym Sączu, po drodze dołączali pozostali pielgrzymi na rowerach i wszyscy uroczyście wjechali przed ołtarz papieski. O godzinie 11.00 rozpoczęła się  Msza Św. z okazji Diecezjalnego Święta Rodziny pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Jeża.


Mimo wysokich temperatur, na miejscu startu zjawiły się liczne grupy pielgrzymów – całe rodziny z małymi nawet dziećmi, a także samotni, dorośli rowerowi pielgrzymi. Pielgrzymów, jak co roku poprowadzili ks. Damian Migacz – Duszpasterz Kierowców Diecezji Tarnowskiej oraz Artur Czernecki – Prezes Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”, a jednocześnie Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Zabezpieczenie medyczne zapewniła niezawodna jak zwykle Maltańska Służba Medyczna. Nad bezpieczeństwem wszystkich pielgrzymów czuwali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnej organizacji pielgrzymki składamy serdeczne podziękowania.