W dniu dzisiejszym o godz. 6.30 w Bazylice Św. Małgorzaty z inicjatywy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu została odprawiona Msza Św. w intencji kierowców, służb odpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo  na drogach oraz za wszystkich, którzy zginęli w wypadkach drogowych powierzając ich opiece św. Krzysztofa w dniu jego wspomnienia liturgicznego.

 

Wszystkich uczestników przywitał Ks. dr Prałat Jerzy Jurkiewicz - Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. Msza Św. odprawiona została w koncelebrze przez Diecezjalnego Duszpasterza Kierowców – ks. Damiana Migacza, który podczas homilii poruszył tematy związane z naszym uczestnictwem w ruchu drogowym i poszanowaniem praw innych uczestników – pieszych, rowerzystów, motocyklistów. Na końcu odmówiona została modlitwa za wszystkich, którzy troszczą się o ofiary wypadków drogowych, za wszystkie służby zabezpieczające nasze bezpieczeństwo na drodze, za instruktorów i egzaminatorów i za ofiary wypadków drogowych oraz ich najbliższych pozostających w traumie po stracie swoich bliskich. Wszystkim życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi - abyśmy zawsze bezpiecznie dotarli do wyznaczonego celu naszej podróży.