W związku z organizacją warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów uprzejmie informujemy, iż  w dniach 14-15.09.2023r. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Oddział Terenowy w Nowym Targu nie będzie przeprowadzał egzaminów na prawo jazdy.

Ceny egzaminów na prawo jazdy obowiązujące od 21 marca 2023r.

zdjęcie gotówki

Na podstawie Uchwały nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami na obszarze województwa małopolskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 1822 informujemy, że od dnia 21 marca 2023 roku nastąpi zmiana wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Informujemy, iż Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie w dniach 28-30.10.2022 organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, którzy w 2022 roku nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Szkolenia MORD Tarnów, ul. Okrężna 2F, 33-104 Tarnów tel.: 14 626 95 12