Z dniem 19 stycznia 2013r. weszło w życie Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 roku, poz. 78).

 

 

L.p.
Kategoria
prawa jazdy
Egzamin teoretyczny
1.
AM
30 zł
2.
A1; A2 lub A
30 zł
3.
B
30 zł
4.
B1; C1; D1 lub T
30 zł
5.
C; D
30 zł
6.
B z kodem „96”
-
7.
B+E
-
8.
C1+E; C+E; D1+E; D+E
-