Przepisy dające pierwszeństwo pieszemu podczas wchodzenia na pasy spowodowały niemałe zamieszanie na drogach. Gdy do tego dochodzi jeszcze mało precyzyjna kampania informacyjna to do tragedii zaledwie krok.

Poruszając się po drogach naszego kraju, można wyrobić sobie przekonanie, że niewielu pieszych rozumie nowe przepisy. Większość z nich jest przekonana, że może praktycznie wszystko, łącznie z wejściem na przejście bez upewnienia się, że nic im nie zagraża i w dodatku bezpośrednio przed jadący pojazd. On przecież musi się zatrzymać. To samo dotyczy sytuacji, gdy na jezdni znajduje się wysepka zwana również azylem dla pieszych.

Tak naprawdę niewiele pieszych wie, kto ma pierwszeństwo. Widzę często, że piesi przechodzą przez przejścia z wysepką jednym ciągiem, jakby cały czas szli po jednym przejściu. Wysepki na "zebrach" tworzy się na ruchliwych drogach, by udrożnić ruch pieszych. Są to tak zwane przejścia, dwuetapowe, które traktuje się jak dwa odrębne. Na niektórych drogach ciężko pieszemu znaleźć moment, gdy ruch pojazdów w obu kierunkach na tyle się zmniejszy, by bezpiecznie mógł przejść. Jeśli przejście wyposażone jest w wysepkę, pieszy może wejść na jezdnię w momencie, gdy najbliższy mu pas (pasy) jezdni są wolne. Na zwolnienie się pozostałych pasów zaczeka na wysepce. A zatem pieszy znajdujący się na takiej wysepce ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwo nadjeżdżającemu pojazdowi. Właśnie takie zachowanie jest prawidłowe. Nie pozostawia tu złudzeń Prawo o Ruchu Drogowym, które w Art. 13 punkt 8 stanowi:
Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.


Pamiętajmy także, że pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Wchodzący na przejście dla pieszych i znajdujący się na nim ma pierwszeństwo przed pojazdami, z wyłączeniem tramwaju. Zawsze jednak musi pamiętać, że przepisy zabraniają mu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd.


Dla przypomnienia "Szczególna ostrożność" polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym szybkie reagowanie.

Źródła:
https://autokult.pl/42298,przejscie-dla-pieszych-z-wyspa-kiedy-maja-oni-pierwszenstwo
https://pomorska.pl/pieszy-nie-ma-pierwszenstwa-na-wysepce-co-bedzie-po-zmianie-w-prawie-drogowym/ar/c4-15517643
Prawo o Ruchu Drogowym. Stan prawny na dzień: 08.10.2021 r. Dz.U.2021.0.450 t.j. - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.