Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju, jednak ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców, poruszanie się po drogach publicznych może być niebezpieczne. 

 

Cały artykuł został udostępniony do pobrania pod adresem http://www.mord.pl/phocadownload/userupload/Moldawia.pdf