Lp.

Nazwa badania

Cena

Badanie

w ciemni

1.

Kierowcy zawodowi – kategoria C, C+E, D, D+E

150 zł*

bezpłatne

2.

·   Kandydaci na instruktorów i instruktorzy

·   Kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy

·         Kandydaci i instruktorzy techniki jazdy

150 zł*

bezpłatne

3.

Osoby skierowane przez Wydział Komunikacji:

·         kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

·   po przekroczeniu 24 punktów karnych,

·   sprawcy wypadków drogowych.

150 zł*

-

4.

Kandydaci i kierowcy pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne

150 zł*

bezpłatne

5.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób i rzeczy

150 zł*

bezpłatne

6.

Kierowcy rajdowi i wyścigowi

150 zł

-

7.

Badanie strażaka OSP

80 zł

-

8.

Kierowcy pojazdów służbowych w zakresie medycyny pracy

90 zł

-

9.

Osoby wykonujące pracę wymagające pełnej sprawności psychoruchowej

90 zł

-

10.

Operatorzy sprzętów budowlanych

60 zł

-

11.

Operatorzy wózków widłowych, suwnic, żurawi obrotowych

60 zł

-

12.

Osoby wykonujące pracę na wysokości

60 zł

-

13.

Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 

30 zł

-

14.

Badanie widzenia stereoskopowego

30 zł

-

15.

Odpis orzeczenia

30 zł

-

16.

Badanie konsultacyjne kierowcy (np. przed uzyskaniem prawa jazdy, kierowcy w starszym wieku)

100 zł

-

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937)

INNA DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ:

Lp.

Nazwa usługi

Cena

1.

Diagnoza funkcji poznawczych (np. uwagi, pamięci)

100 zł

2.

  Diagnoza poziomu funkcjonowania intelektualnego

100 zł

3.

  Diagnoza osobowości

120 zł

4.

  Diagnoza funkcjonowania i radzenia sobie ze stresem

120 zł

5.

Konsultacja psychologiczna, poradnictwo, interwencja kryzysowa (pomoc psychologiczna w kryzysie wywołanym okolicznościami życiowymi)

100 zł

6.

Konsultacja – radzenie sobie ze stresem przed egzaminem na prawo jazdy

bezpłatne

7.

Pomoc powypadkowa

100 zł

8.

Cykl spotkań związanych z traumą powypadkową

120 zł

(90 minut)