CENNIK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

obowiązujący w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu na następujących stanowiskach:

 

Lp.

Stanowisko

Kwota w zł.

1

Kierowca pojazdów samochodowych (wstępne, okresowe)

150,00

2

Badania dla kierowców: Taxi osobowe, przewóz drogowy osób

i rzeczy

150,00

3

Badania dla osób odbywających szkolenie okresowe

kat „C,CE,D,DE”

150,00

4

Dodatkowe orzeczenie

10,00

5

Badania dla kandydatów na instruktorów odbywających kurs w MORD Nowy Sącz

150,00

6

Badania dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy

150,00

8

Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych (karetka pogotowia, OSP –straż pożarna, policja, straż graniczna, straż miejska)

150,00

9

Badania powypadkowe kierowców

150,00

10

Badania osób skierowanych w drodze decyzji przez organ kontroli ruchu drogowego (badania dla osób kierujących w stanie nietrzeźwości, przekroczenia punktów karnych)

150,00

11

Odpis orzeczenia powyżej 1 roku od daty poprzedniego badania

30,00

13

Badania konsultacyjne kandydatów na kierowców i inne

50,00

14

Operator sprzętu ciężkiego ( koparki, ładowarki-samojezdne)

70,00

15

Operator sprzętu ciężkiego (pojazdy gąsienicowe – walce, spychacze)

60,00

16

Operator wózków widłowych, suwnic, żurawi obrotowych

60,00

17

Praca na wysokości

60,00

19

Maszynista pojazdów trakcyjnych

60,00

20

Zwrotniczy, nastawniczy

50,00

21

Ustawiacz, Manewrowy, Toromistrz

50,00

24

Kierowca drezyny i wózka motorowego

60,00

25

Dyspozytor ruchu

50,00

26

Maszynista wieloczynnościowy i ciężkich maszyn do robót budowlanych.

60,00

27

Dróżnik przejazdowy i obchodowy

50,00

28

Kierowca lokomotywki specjalnej o mocy do 300 KM

50,00

29

Monter urządzeń sterowania ruchem kolejowym

50,00

30

Dyżurny ruchu i stacji

50,00

31

Badania w ciemni i widzenia stereoskopowego

20,00

32

Badania dla kierowców i kierowców kat. C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E
(ZDAJĄCYCH EGZAMIN w MORD Nowy Sącz)

150,00