Posiadając prawo jazdy kategorii C+E możesz kierować:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem  pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy,
 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maksymalna pojazdu do45 km/h).
 
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. C+E jest:

1) osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 21 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kat. B i C lub odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kat. B i C,
3) ukończenie szkolenia,
4) zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 
1) orzeczenie lekarskie
Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.
W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.

2) orzeczenie psychologiczne
Udaj się do odpowiedniej pracowni psychologicznej, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.

3) fotografia
Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca lewy półprofil, z odsłoniętym lewym uchem, bez nakrycia głowy.

4) numer PKK
Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i dołącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 
5) szkolenie - masz dwie możliwości:
 
A. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. W tym celu:
 • Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
 • Weź udział w kursie teoretycznym, a następnie praktycznym.
 • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego (MORD). Weź ze sobą numer PKK.
 • Gdy zdasz egzamin teoretyczny, zapisz się na egzamin praktyczny w MORD.
 
B. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. W tym celu:
 • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego (MORD). Weź ze sobą numer PKK.
 • Gdy zdasz egzamin teoretyczny w MORD, idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
 • Weź udział w kursie praktycznym.
 • Zapisz się na egzamin praktyczny w MORD. Weź ze sobą numer PKK.
 
6) egzamin państwowy
Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminowania (MORD) i ustal termin egzaminu.
Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ewentualnie paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
Jeżeli posiadasz prawo jazdy kat. A1 lub A2, musisz okazać je egzaminatorowi przed egzaminem.
Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, MORD zaktualizuje Twój PKK o informacje o wyniku egzaminu.
 
7) odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.
 
Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. E+E wykorzystywane są pojazdy MAN TGA oraz MAN H06. Do pobrania wyciąg ze świadectwa homologacji MAN TGA oraz MAN H06.
 

MAN TGA

MAN H06