W odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2017r. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że z dniem 03.01.2018r. wycofuje egzaminowanie kursantów na posiadanych jeszcze samochodach Mitsubishi Colt. Dalsze eksploatowanie tych samochodów wiązałoby się z poddaniem ich gruntownym i kosztownym remontom, co ekonomicznie nie jest uzasadnione.

 

Nadmieniamy, że w pierwszej wersji samochody te miały być wycofane z udziału w egzaminowaniu już z końcem sierpnia 2017r. – jednak przychylając się do prośby niektórych OSK decyzję o ich wycofaniu przesunęliśmy do końca minionego roku.

Jest jednak możliwość dalszego zdawania egzaminów praktycznych na samochodach Mitsubishi Colt będących własnością OSK. MORD posiada opracowane do tego procedury, z których każdy OSK może bez problemu skorzystać.