W dniach 24 i 25 kwietnia jak co roku odbywały się powiatowe i miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Podziękowania należą się organizatorom do grona których należy Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Automobilklub Podkarpacki, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, gościny od lat udziela nam Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu. Turnieje corocznie przyciągają rzesze młodych i najmłodszych uczestników ruchu drogowego, co nas jako organizatorów cieszy szczególnie. Serdeczne podziękowania kierujemy do podmiotów bez których wsparcia zwycięzcy nie mogliby cieszyć się tak atrakcyjnymi nagrodami. Wspierali nas od lat i wspierają nadal firma LITWIŃSKI, BATIM, FAKRO, Ford WIKAR. Dziękujemy także wszystkim innym podmiotom, które udzieliły nam wsparcia.

 

Jednocześnie w dniu 25.04.2017 na terenie Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu przy ul. Rejtana odbyła się akcja pt. „Lekcje BRD w ramach powiatowych turniejów BRD w regionie Tarnowa i Nowego Sącza”, zorganizowana przez Fundację Prodriver, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie Grupa 4x4. Akcję sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

24.04.2017 r. – Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Podstawowych

Szkoły Podstawowe z terenu Miasta Nowego Sącza:

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 21 w Nowym Sączu

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 14 w Nowym Sączu

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Nowym Sączu

Szkoły Podstawowe z terenu Powiatu Nowosądeckiego:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Klęczanach

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Podolu Górowej

III miejsce – Szkoła Podstawowa Jazowsku

24.04.2017 r. – Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów Gimnazjów

Gimnazja z terenu Miasta Nowego Sącza:

I miejsce – Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu

II miejsce – Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 2 w Nowym Sączu

III miejsce – Gimnazjum Nr 3 w Nowym Sączu

Gimnazja z terenu Powiatu Nowosądeckiego:

I miejsce – Zespół Szkół w Chomranicach

II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Podolu Górowej

III miejsce – Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku

25.04.2017 r. – Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu Miasta Nowego Sącza:

I miejsce – Zespół Szkół nr 1 im. J.Długosza w Nowym Sączu

II miejsce – Zespół Szkół Samochodowych im. Inż. Tadeusza Tańskiego

III miejsce – Zespół Szkół Nr 4 w Nowym Sączu

Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Nowosądeckiego:

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Tęgoborzy

III miejsce – Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach