W dniu 28 września 2013 r. w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu odbył się II Turniej dla Pracowników Firm Transportowych. Celem Turnieju było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez:

 

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie pośród kierowców pojazdów ciężarowych,

2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

Turniej zorganizowany został przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA, Mercedes Benz Sobiesław Zasada Automotive, Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu.

Uczestnikami turnieju byli pracownicy firm transportowych oraz kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii „CE”.

Część teoretyczna:

Test składający się z 20 pytań (test jednokrotnego wyboru).

Część praktyczna:

Jazda samochodem po torze manewrowym.

Sprawdzian polegający na przejeździe samochodem - na placu manewrowym MORD.

Sprawdzian z ekonomicznej jazdy samochodem.

Sprawdzian polegał na przejechaniu przez każdego zawodnika identycznej trasy, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przy zachowaniu zasad ekonomicznej jazdy. Ocenie podlegała ilość zużytego paliwa. Im mniejsza ilość zużytego paliwa, tym wyższa była pozycja w kwalifikacji.

Sprawdzian z zakresu pomocy przedmedycznej.

Sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej polegał na wykonaniu w określonym czasie 5 minut zadania praktycznego polegającego na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej.

Wyniki konkursu:

I MIEJSCE - Zasadny Grzegorz - Firma Transportowa LITWIŃSKI
II MIEJSCE - Adam Musiał - Firma BATIM
III MIEJSCE - Krzysztof Wolanin - Firma BATIM