Szanowni Państwo,
W związku z przypadkami występowaniem wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że biorąc pod uwagę bieżącą ocenę stanu zagrożenia dokonaną przez Dyrektorów Ośrodków Ruchu Drogowego, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz pracowników od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do odwołania Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie wstrzymują egzaminowanie kandydatów na kierowców.


Powyższa decyzja ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wpisuje się w ogólne działania podejmowane przez Rząd i Władze Województwa Małopolskiego w tym zakresie. O nowych terminach egzaminów, zainteresowane osoby zostaną poinformowane indywidualnie przez Ośrodki Ruchu Drogowego.
Jednocześnie informujemy, iż wniesione opłaty za egzaminy zachowują ważność.