W dniu 09.03.2019 r.podczas turnieju tenisa stołowego organizowanego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w Moszczenicy Niżnej odbyła się prelekcja dla uczestników tego turnieju. Przedstawiciel Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu – Agnieszka Rossmanith - zapoznała zgromadzone na turnieju dzieci i młodzież z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególnie w okresie zbliżającego się sezonu rowerowego. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z przepisami dotyczącymi zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Na koniec wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przez Zastępcę Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu – Artura Czerneckiego - elementami odblaskowymi, których używanie w warunkach określonych przepisami ruchu drogowego jest obowiązkowe.

Dziękujemy za zaproszenie!