MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU ZAPRASZA  na 3–dniowe WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA EGZAMINATORÓW NIEZATRUDNIONYCH W MORD NOWY SĄCZ

 

Chcesz bezpiecznie dojechać do celu? Przyjedź do firmy Wikar 5 sierpnia 2016r w godz. od 7.00 do 15.00 do stacji kontroli pojazdów w Nowym Sączu ul. Węgierska 158 i sprawdź bezpłatnie swój samochód.

W związku z treścią § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232)   - w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego z siedzibą w Nowym Sączu obowiązują następujące zasady z rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu:

W dniu 8 lipca 2013r. weszła w życie zmiana Ustawy o kierujacych pojazdami co spowodowało rozpoczęcie działań dotyczących zorganizowania przeprowadzenia egzaminów państwowych w mieście Nowy Targ.