Plan częściowy wydatków  DT. MORD na 2018 r.

 

 L.p

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

 

 

Tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

1.

Paliwo

Dostawa -1 rok

 

 

 

Dostawa - 

za 3 lata    

 

Przetarg nieogranicz.

 

131.000,00 zł

w tym N.Targ 21.000,00 zł. 

 

393.000,00 zł

w tym N.Targ

63.000,00 zł.

 

I kw. 2018 r.

Przetarg lokalny