PODSTAWA PRAWNA:

  • art.130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1990 z późń. zm.);
  • § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego ( Dz. U z 2012 r. poz. 488)

OPIS:

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc taki,  który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć.

Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.

Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku nie mogą przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Jeżeli kierowca otrzyma 25 punktów i więcej, to czeka go skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji - czyli ponowny egzamin państwowy na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny), przeprowadzany w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego oraz badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Informację na temat liczby punktów karnych można uzyskać wyłącznie osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Wydziale Ruchu Drogowego albo w miejscowej Komendzie Miejskiej Policji / Komendzie Powiatowej Policji w godz. 8.00-15.00.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

  • posiadanie prawa jazdy co najmniej 1 rok,
  • nie uczestniczenie w szkoleniu w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiadanie nie więcej niż 24 punktów karnych na dzień szkolenia.

„Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24.” / Dz. U  z 2012 r  poz 488 § 8 pkt 6/

  • wniosek o przyjęcie na kurs /do pobrania/
  • dowód wpłaty.

CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Zajęcia trwają 6 godzin dydaktycznych w godzinach od 08.00- 13.00.

Szkolenie odbywa się średnio dwa razy w miesiącu.

KOSZT  SZKOLENIA: 350 zł

PROGRAM SZKOLENIA:

 

TEMAT

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

METODA/ ŚRODKI DYDAKTYCZNE

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

2

pogadanka/film

Policjant ruchu drogowego

Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych

1

pogadanka/film

Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym

3

pogadanka/film

Psycholog

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Najbliższy termin szkolenia:  19.08.2022 r., 02.09.2022 r., 09.09.2022 r., 15.09.2022 r.

WYDANE ZAŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE KURSU:

Po ukończeniu szkolenia otrzymuje się zaświadczenie wydane przez Dyrektora MORD, na podstawie którego właściwy Komendant Wojewódzki Policji prowadzący ewidencję punktów karnych zmniejsza liczbę punktów karnych o sześć.

SPOSÓB WPŁATY:

Płatność za szkolenie należy wnieść najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia w kwocie 350 zł na rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz, ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz;  PKO Bank Polski S.A.

69 1020 2892 0000 5202 0786 6785.

Pisemna rezygnacja ze szkolenia na 2 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, nieobecność uczestnika na szkoleniu lub niespełnienie warunków nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty.

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionego wniosku /do pobrania/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99.

MORD zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu z powodu zbyt małej ilości osób chętnych na umówiony termin.

UWAGA! NA KURS NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI.