Małopolski Ośrodek  Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul 29 Listopada10 organizuje szkolenie w miesiącach kwiecień - maj 2019r  Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle zmian przepisów obowiązujących od 01.01.2018 r.Karta zgłoszenia załącznik nr 1

Cena od osoby 220zł

Cel

Szkolenie pozwoli zdobyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce zgodnie ze zmianami przepisów obowiązującymi od 01.01.2018 r.

Adresaci:

Szkolenie dla pracowników działów kadrowych, przedsiębiorców, właścicieli firm -  zatrudniających lub chcących zatrudnić cudzoziemców.

Program - wykład  czas 8 godzin

Temat: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle zmian przepisów obowiązujących od 01.01.2018 r.

 1. Podstawowe definicje z uwzględnieniem zmian obowiązujących od  stycznia 2018 r.
 2. Podstawa pobytu, przedłużenie pobytu cudzoziemcowi.
 3. Podstawa legalnego wykonywania pracy.
 4. Nowe zezwolenie na pracę sezonową - procedury, terminy.
 5. Informacja starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy, zawody deficytowe.
 6. Nowe oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi - zmiana od 01.01.2018 r. - procedura rejestracji oświadczeń.
 7. Zezwolenie na pracę - warunki, jeden dokument dwa zezwolenia, zmiany od stycznia 2018 r.
 8. Uznanie legalności pracy do czasu przedłużenia zezwolenia na pracę.
 9. Zwolnienie cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 10. Karta Polaka.
 11. Kontrola legalności zatrudniania cudzoziemców - PIP, Straż Graniczna.
 12. Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca: podstawa zatrudnienia, dokumentacja pracownicza, urlopy wypoczynkowe i bezpłatne, wynagrodzenie za pracę, czas pracy.
 13. Sankcje wynikające z powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy.
 14. Uprawnienia powiadamiania Wojewody.
 15. Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących problematyki szkolenia.
 16. Pytania, dyskusja.

Do pobrania Wniosek