Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwany dalej „MORD”, w zakresie realizowanych w formie stacjonarnej szkoleń i innych podobnych wydarzeń stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Niezależnie od powyższego MORD stosuje poniższe zasady bezpieczeństwa:

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19.

Regulamin korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z pojazdów ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwany dalej “MORD” umożliwia odpłatne korzystanie z placu manewrowego MORD w Nowym Sączu oraz placu manewrowego Oddziału MORD w Nowym Targu wyłącznie w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej, według niżej określonych zasad.