1. Na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu udostępniania placu manewrowego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ustala się następujące opłaty za korzystanie z placu manewrowego w celu doskonalenia umiejętności jazdy poprzez odbycie jazdy próbnej w wymiarze 30 minut:
    1. kat. B – 25,00 zł brutto (plac manewrowy w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 10),
    2. kat. B – 20,00 zł brutto (plac manewrowy w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego 9),
    3. pozostałe kategorie (C, C+E, D) – 45,00 zł brutto.
  2. O treści Zarządzenia pracownicy zostaną poinformowani przez bezpośrednich przełożonych.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2019.