Pracownia psychologiczna wykonuje badania dla:

  •  Kierowców
  • wykonujących transport drogowy (wstępne, okresowe)
  • skierowanych w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego (badania dla osób kierujących w stanie nietrzeźwości, przekroczenia punktów karnych)
  • skierowanych przez lekarza
  • instruktorów, egzaminatorów
  • pojazdów uprzywilejowanych ( karetka pogotowia, straż pożarna, policja, straż graniczna, straż miejska )
  • pojazdów służbowych ( np. przedstawiciel handlowy)
  • licencja sportowa

Pracownia Badań Psychologicznych w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego funkcjonuje od 9 lat. Prowadzi badania wstępne i okresowe dla kierowców wykonujących przewóz osób i przewóz rzeczy oraz dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, a także dla czynnych instruktorów i egzaminatorów. 

Sprawdzane są możliwości psychofizjologiczne: