Pracownia Badań Psychologicznych w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego funkcjonuje od 9 lat. Prowadzi badania wstępne i okresowe dla kierowców wykonujących przewóz osób i przewóz rzeczy oraz dla kandydatów na instruktorów i egzaminatorów, a także dla czynnych instruktorów i egzaminatorów. 

Sprawdzane są możliwości psychofizjologiczne:  

 

 • do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (straży granicznej, karetek, OSP i zawodowej straży pożarnej)
 • do kierowania pojazdami  służbowymi (przewóz osób na użytek własny,)
 • kierowców skierowanych na badania w przez organ kontroli Ruchu Drogowego (przekroczenie 24 punktów karnych, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu oraz po wypadku)
 • kierowców skierowanych na badania przez lekarza
 • osób zatrudnionych przy obsłudze: suwnic, żurawi wieżowych, wózków widłowych, sprzętu ciężkiego

CO KAŻDY Z NAS MOŻE SPRAWDZIĆ W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ? 

 

Dlaczego nasze egzaminy kończą się niepowodzeniem (czy jest to spowodowane zbyt wysokim stresem, czy brakiem uwagi przy wykonywaniu poszczególnych manewrów) i jak sobie poradzić    z kolejnym niepowodzeniem (badanie dla osoby zdającej wielokrotnie egzamin na prawo jazdy jest całkowicie bezpłatne). 

Rodzice mogą sprawdzić czy ich pociecha jest już na tyle dojrzała emocjonalnie i intelektualnie, by mogła samodzielnie kierować pojazdem w ruchu drogowym (niski koszt badania). 

Kierowcy zawodowi mogą uzyskać pełną informację, co do własnych możliwości psychofizycznych oraz na co powinni zwrócić szczególną uwagę, aby bezpiecznie prowadzić pojazd, badamy: 

 • czasy reakcji – które decydują o podjęciu właściwej decyzji
  • w dużym natężeniu ruchu drogowego
  • w ograniczonej widoczności
  • deficycie czasu
  • w dostosowaniu techniki jazdy do warunków panujących na drodze
 • widzenie stereoskopowe – pomaga ocenić odległość przy prawidłowym manewrze wyprzedzania i omijania
 • widzenie zmierzchowe i olśnienie, które decyduje o bezpiecznej jeździe nocą
 • odporność na zmęczenie, stres
 • możliwości funkcjonowania jako osoby w nowych i trudnych sytuacjach drogowych (osobowość i dynamika układu nerwowego)

     Wyżej wymienione badania dają istotne informacje kierowcy, jakie braki w funkcjach badanych mogą prowadzić do popełnienia błędów przy kierowaniu pojazdami.

Pracownia Badań  wyposażona jest w nowoczesny sprzęt aparaturowy, dysponuje szerokim zestawem testów osobowościowych, temperamentalnych, intelektualnych. Posiadamy komfortowymi warunkami lokalowymi. Ceny badań są bardzo przystępne!

 Serdecznie zapraszamy na badania, konsultacje w miłej atmosferze, sprzyjającej bezstresowemu spotkaniu z psychologiem.