Z dniem 19 stycznia 2013r. weszło w życie Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 roku, poz. 78).

L.p.

Kategoria

prawa jazdy

Egzamin praktyczny

1.

AM

140 zł

2.

A1; A2 lub A

180 zł

3.

B

140 zł

4.

B1; C1; D1 lub T

170 zł

5.

C; D

200 zł

6.

z kodem „96”

170 zł

7.

B+E

200 zł

8.

C1+E; C+E; D1+E; D+E

245 zł