Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek pandemii, będą mogli ubiegać się o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach Pakietu Przedsiębiorczości w obrębie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. A konkretnie będą mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach. 4 maja rusza generator wniosków! W efekcie kwota wsparcia, na jaką może liczyć pracodawca to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Realizatorem zadania, na które przeznaczono 198 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

zdjęcia z przekazania przyłbic

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu włączył się w realizację rządowego planu „Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19”. W związku z tym Artur Czernecki – Zastępca Dyrektora Ośrodka na ręce Pana Roberta Ślusarka - Dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Pani Barbary Romańskiej – Kierownika Działu Etnografii Muzeum przekazał środki ochrony osobistej w postaci przyłbic i maseczek ochronnych.

logo PZM

W oparciu o Komunikat 1/2020 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 13 marca 2020 r. wszystkie wskazane w komunikacie turnieje dla dzieci i młodzieży zostają odwołane. W związku z powyższym eliminacje niższych szczebli – miejskich i powiatowych – zaplanowane na 29 i 30 kwietnia 2020 r. – nie odbędą się.