XX OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu został uhonorowany powierzeniem organizacji XX Jubileuszowego Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju motoryzacyjnego, którego podsumowanie odbyło się w dniu 9 czerwca na terenie Miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu.

 

Celem turnieju było podniesienie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. poprzez popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego.

W organizację wydarzenia zaangażowana było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komenda Główna Policji, Polski Związek Motorowy, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowe Centrum BRD oraz Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu jako gospodarz wydarzenia. Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego i Ryszard Nowak – Prezydent Miasta Nowego Sącza objęli nad wydarzeniem honorowy patronat.

W finale udział wzięło 16 drużyn – reprezentantów każdego województwa. Swoją wiedzę i umiejętności sprawdzali w konkurencjach teoretycznych (test z zagadnień
z przepisów ruchu drogowego, test skrzyżowań oraz test z historii polskiej motoryzacji) a także w konkurencjach praktycznych: jazda sprawnościowa motorowerem, jazda sprawnościowa samochodem, pierwsza pomoc przedmedyczna, przygotowanie pojazdów do jazdy.

Wyniki turnieju:

I miejsce drużynowo – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach,

II miejsce drużynowo – Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu,

III miejsce drużynowo – Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach.

 

Sędzią Głównym Turnieju był insp. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, natomiast swoją obecnością podsumowanie turnieju zaszczycili – Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Ryszard Nowak – Prezydent Miasta Nowego Sącza,

Robert Werle – Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego, Zbigniew Kogut – Członek Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego, Marek Rutkowski – Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Krakowie, Mirosława Świdzińska – przedstawiciel Komendy Glównej Policji, podinsp. Krzysztof Dymura – Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  mł. insp. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, Marek Dworak – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Krakowie, Andrzej Nowicki –Z-ca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Tarnowie.

 

Mamy nadzieję, że sportowa rywalizacja jaka panowała podczas całego turnieju i atrakcyjne nagrody zapewnione przez organizatorów spowodują, iż wszyscy uczestnicy, opiekunowie i zaproszeni goście wywiozą z Nowego Sącza same miłe wspomnienia.