MNEMOTECHNIKI - JAK USPRAWNIĆ PRACĘ UCZNIÓW

Czas trwanie – 8 godzin

Program warsztatów:

ROZWIJANIE INTELIGENCJI WIELORAKICH

Czas trwanie – 8 godzin

Program warsztatów:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że prowadzi zapisy na szkolenie dla nauczycieli uprawniające do sprawdzania umiejętności osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Termin szkolenia 20 listopad godz. 8.00. Zapisy pod nr tel. 18 449 08 99. Zapraszamy.

Szkolenie "BHP w podmiotach leczniczych" kierowane jest do pracodawców i osób kierujących zespołami pracowników.

Program szkolenia

1)  Zasady funkcjonowania  podmiotów leczniczych, wynikające z ustawy o działalności leczniczej.

2) Zawieranie umów cywilnoprawnych przez podmioty lecznicze (tj.: przedsiębiorców, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe) na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w świetle ustawy o działalności leczniczej.