PROGRAM SZKOLENIA

Cele ogólne:

  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w realizacji zadań w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Cele szczegółowe; uczestnik po zakończonych zajęciach:

Program szkolenia pozwala poznać oraz zastosować w praktyce różnorodne i uniwersalne narzędzia wykorzystywane w coachingu. Podczas prowadzenia zajęć Pani Agnieszka koncentruje się na tym, aby mogli Państwo zdobywać konkretne umiejętności potrzebne do efektywnego korzystania z narzędzi, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej codziennej praktyce zawodowej. Zaproponowany poniżej program merytoryczny zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań zgodnie z opiniami z ankiet, jakie od Państwa otrzymam.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w prawie pracy wprowadzonych zmianą do ustawy Kodeks pracy w 2015 r. jak też tych wchodzących w życie w 2016 roku, dotyczących zmian w umowach terminowych, nowych uprawnieniach rodzicielskich oraz zmian w oskładkowaniu umów cywilnoprawnych.