PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U z 2013 r. poz. 9 z późn. zm )

OPIS:

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 

  • ostateczna decyzja administracyjna o skierowaniu na kurs,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • wypełniona karta zgłoszenia,
  • dowód wpłaty

CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Kurs reedukacyjny obejmuje dwa ośmiogodzinne spotkania w formie wykładowej w grupach liczących od 10 do 15 osób.

KOSZT  SZKOLENIA

Opłata za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

TEMAT ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu  po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;

2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2

Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:

1) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. 

1

Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:

1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;

2) test PUM – test problemowego używania marihuany;

3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;

4) omówienie pojęcia samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych,

5) test Behavior Assessment Scales-2TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.

2

Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;

2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z „imprezy, na której jest alkohol”;

3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego, co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

3

Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu  po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:

1)statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, rannych i zabitych);

2)omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

2

Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

1

Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:

1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

2)zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

2

Wykład dotyczący odpowiedzialności obejmujący:

1) pojęcie odpowiedzialności;

2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;

3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.

3

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

W związku z tym, że kurs realizowany musi być w grupach 10-15 osobowych / zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. poz.9 / - terminy spotkań będą ustalane w miarę napływu zgłoszeń.

Najbliższy termin kursu: 25.09.2017 do 26.09.2017, 10.10.2017 do 11.10.2017 oraz 23.10.2017 do 24.10.2017

WYDANE ZAŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE KURSU:

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs można dokonać w kasie Ośrodka,  na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947

Płatność za kurs należy wnieść na co najmniej 4 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Rezygnacja z kursu na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu bądź w trakcie jego trwania nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot opłaty.

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do pobrania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99.

MORD Nowy Sącz zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego szkolenia w przypadku zgłoszenia się w dniu kursu mniej niż 10-ciu osób !!!