Program szkolenia pozwala poznać oraz zastosować w praktyce różnorodne i uniwersalne narzędzia wykorzystywane w coachingu. Podczas prowadzenia zajęć Pani Agnieszka koncentruje się na tym, aby mogli Państwo zdobywać konkretne umiejętności potrzebne do efektywnego korzystania z narzędzi, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej codziennej praktyce zawodowej. Zaproponowany poniżej program merytoryczny zostanie dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań zgodnie z opiniami z ankiet, jakie od Państwa otrzymam.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

WPROWADZENIE DO COACHINGU

  • Wprowadzenie do coachingu – istota i definicja coachingu
  • Coaching a inne metody wspierania rozwoju i doskonalenia

KOMUNIKACJA W PRACY COACHA

  • Budowanie pytań coachingowych
  • Słuchanie w coachingu
  • Praca ciszą w coachingu

NARZĘDZIA - PRACA INDYWIDUALNA Z KLIENTEM

  • Narzędzia budowania relacji
  • Narzędzia wyznaczania celów
  • Struktura rozmowy coachingowej

Dzień 2

NARZĘDZIA - PRACA Z GRUPĄ

  • Narzędzia twórczego poszerzania perspektywy i poszukiwania

   rozwiązań

  • Narzędzia uczenia się przez doświadczenie

Cena szkolenia 260 zł od osoby.