Harmonogram czasowy Turnieju MOTORYZACYJNEGO Termin 25.04.2017 r. /wtorek/

 8:30     Rejestracja uczestników Turnieju

 9.00     Powitanie i odprawa uczestników Turnieju


 
 9:30     I konkurencja - Testy

10: 40     II konkurencja – jazda Motorowerem

10: 40     III konkurencja – Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

10: 40     IV konkurencja – jazda z „Talerzem Stewarta”

/konkurencje II, III, IV, odbywać będą się jednocześnie według harmonogramu ustalonego na odprawie/

13.00*    Podsumowanie turnieju – ogłoszenie wyników


Miejsce turnieju:
Zespół Szkół Samochodowych im. T.Tańskiego w Nowym Sączu, ul. Rejtana 18

Dokumenty niezbędne do okazania podczas turnieju:
1.Karta motorowerowa lub prawo jazdy kat. AM, prawo jazdy kat. B (dotyczy uczestników konkurencji praktycznych, przygotowania pojazdu do jazdy, jazdy motorowerem oraz jazdy sprawnościowej samochodem),
2.legitymacja szkolna,
3.pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
4.zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

* - godzina zakończenia jest orientacyjna, może ulec zmianie.

 

Do pobrania: karta zgłoszenia na turniej