Realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego Waldemar Olszyński Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przekazał w dniu 04.12.2013 r. na ręce insp. Marka Rudnika - Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, profesjonalny zestaw do wykonywania zdjęć na miejscach zdarzeń drogowych.