11 grudnia 2014 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom V Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. W ramach, którego ponad 60 tys. dzieci i młodzieży wyposażono w odblaski.
Podsumowanie akcji połączonebyło z występem zespołu FEEL.

 

Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz piąty przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.
Organizatorami tej akcji byli:Małopolski UrządWojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem akcji byłozwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Na podstawie zgłoszeń do udziału w akcji, można stwierdzić, że cieszyła się ona dużą popularnością i miała bardzo szeroki zasięg. Do konkursu zgłosiło się 415 szkół podstawowych z województwa małopolskiego tj. 1/3 wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszego województwa.
Dzięki tej inicjatywie we wrześniu i październiku br. na terenie woj. małopolskiego w kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 60 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólno wojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali laureaci konkursu, a nagrody wręczali zaproszeni gościeWicewojewoda Małopolski Pan Andrzej Harężlak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Dzierżak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowieinsp. Jacek Fabisiak, Radca Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Marek Konkolewski, Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Andrzej Płatek, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWPw Krakowiemł. insp. Maciej Rymar, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Krzysztof Dymura.Małopolski Kurator Oświaty Pan Aleksander Palczewski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Jacek Zalewski, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie Pan Marek Dworak,Przedstawicielka Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Pani Agnieszka Rossmanith.
Zwycięzcy V Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

1 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie powiat proszowicki – liczba zdobytych punktów – 1290 – NAGRODA 12 tys. zł

2 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie powiat wielicki - liczba zdobytych punktów – 1062 – NAGRODA 10 tys. zł

3 miejsce – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu powiat wadowicki - liczba zdobytych punktów – 1040 – NAGRODA 8 tys. zł

Szkoły, które zajęły miejsca od IV do X otrzymały czeki pieniężne oraz dyplomy potwierdzające uczestnictwo w V Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Dyplomy otrzymały także najlepsze szkoły w każdym powiecie.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.