Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie mają charakteru incydentalnego, realizowane są systemowo od początku istnienia Ośrodka. Większość działań ma charakter projektów wieloletnich, systematycznie realizowanych wspólnie z partnerami lokalnymi jakimi są Szkoły, Przedszkola, Fundacje, Stowarzyszenia, Policja, Straż Pożarna /PSP i OSP/, Pogotowie i szereg innych podmiotów, zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Działania Ośrodka w tym zakresie można podzielić na kilka sfer:

Działania mające na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego – działania o charakterze edukacyjnym

 • organizacja eliminacji powiatowych Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół średnich, Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Małopolskim Kuratorium Oświaty, Urzędem Miasta w Nowym Sączu, Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu, Automobilklubem Podkarpackim, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie,
 • organizacja pokazów, prelekcji, warsztatów, konkursów podczas których wykorzystywane jest urządzenie „Symulator zderzeń”, mające pokazać przeciętnemu użytkownikowi pojazdów mechanicznych zasady działania przeciążeń podczas niewielkich prędkości, w sytuacji kiedy pasy są zapięte i niezapięte,
 • organizacja na terenie Szkół Podstawowych z terenu cyklicznych prelekcji poświęconych zasadom bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci ze szkół podstawowych m.in. z terenów na których nie ma chodników i poboczy przeznaczonych dla pieszych.
 • przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową dla uczniów Szkół Podstawowych przy wykorzystaniu mobilnego miasteczka rowerowego

Ochrona uczestników ruchu drogowego - Edukacja

 • corocznie przekazywane są na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych kilka tysięcy art. odblaskowych /maskotki odblaskowe, zawieszki, naklejki odblaskowe czapeczki odblaskowe dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego m.in. w ramach współorganizowanych przez MORD akcji „Bezpieczna droga do szkoły, „Odblaskowy pierwszak”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Niechronieni”, „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”.
 • przekazywanie wydawnictw dla dzieci z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na potrzeby prelekcji organizowanych przez Ośrodek na terenie szkół podstawowych z terenu objętego działaniem MORD Nowy Sącz oraz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
 • organizacja szeregu imprez i wydarzeń promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych,
 • organizacja cyklicznych seminariów dla kierowników i instruktorów ośrodków szkolenia kierowców z zakresu BRD w celu doskonalenia form i metod szkolenia kandydatów na kierowców,

Kształtowanie zachowań kierowców w zakresie jazdy z bezpieczną prędkością

 • wspólnie z klubami motorowymi organizowane są imprezy motoryzacyjne, w tym samochodowy wyścig górski, Konkursowe Jazdy Samochodowe /KJS/ do licencji krajowej,
 • wraz ze stowarzyszeniem przewoźników organizowany jest konkurs dla Kierowców samochodów ciężarowych /tzw. kierowców zawodowych/, podczas którego sprawdzana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, ekonomicznej jazdy samochodem,
 • udział Ośrodka w projektach „Szybcy na torze, bezpieczni na drodze”, „Pro Driver” i inne.