NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE NAUCZYCIELA

Czas trwanie – 16 godzin

Program warsztatów:

  1. Istota neurodydaktyki – wstęp do przedmiotu.

MNEMOTECHNIKI - JAK USPRAWNIĆ PRACĘ UCZNIÓW

Czas trwanie – 8 godzin

Program warsztatów:

ROZWIJANIE INTELIGENCJI WIELORAKICH

Czas trwanie – 8 godzin

Program warsztatów:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu informuje, że prowadzi zapisy na szkolenie dla nauczycieli uprawniające do sprawdzania umiejętności osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Termin szkolenia 20 listopad godz. 8.00. Zapisy pod nr tel. 18 449 08 99. Zapraszamy.

Szkolenie "BHP w podmiotach leczniczych" kierowane jest do pracodawców i osób kierujących zespołami pracowników.