Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.):

  • 21 „Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:

  • 2 pkt 2 „ Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie, do dnia 1 marca 2019 r. zapewnią przeszkolenie pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

Ilość godzin: 8 godzin dydaktycznych

Termin prowadzenia szkolenia: do uzgodnienia         

Rodzaj szkolenia: grupowe

Miejsce prowadzenia zajęć: Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego lub w miejscu wskazanym przez  Zleceniodawcę

Koszt szkolenia: 70 zł./os. Przy większej liczbie osób- możliwość negocjacji ceny.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania podstawowej pierwszej pomocy przez świadków nagłego zdarzenia.

Dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje: zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego z długoletnim doświadczeniem w zawodzie.

Do pobrania program kursu dostępny pod adresem:

http://www.mord.pl/index.php/aktualnosci/pliki-do-pobrania/file/104-program-szkolenia-z-zakresu-pierwszej-pomocy-przedmedycznej?start=20