Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ul 29 Listopada 10 organizuje szkolenie "Prawo pracy w 2019r - szkolenie z obowiązujących zmian"
Termin: 20 lutego godz 8.00 -14.00Zajęcia prowadzi Pani Beata Ziółko

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy w 2019 r. zarówno tych już obowiązujących , jak tych, które dopiero wejdą w życie.  Przedstawione zostaną  problemy wynikające ze stosowania przepisów kodeksu pracy, jak również jego aktów wykonawczych.

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, Dyrektorów,  Kierowników i pracowników działów kadr i płac.

1. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych: okresy przechowywania akt, zmiany formy prowadzenia ( elektronizacja) i zawartości akt osobowych.
2. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy.
3. Zasady wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019 r.
4. Nowe zasady zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych.
5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych w 2019
6. Ustawa o ochronie danych osobowych - zasady monitoringu pracowników.  
7. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych.
8. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym.
8. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
9. Nowości związane ze kierowaniem pracowników  na badania lekarskie.
10. Szkolenia okresowe po zmianach
11. Organizacja służby bhp w szkołach – nowe zasady.
12. Pytania i dyskusja.

Zapisy pod nr telefonu 784077644.