CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

v  zna  przepisy prawa  oświatowego regulujące ocenę pracy nauczyciela po 01.09.2018 r.,

v  zna kryteria oceny pracy nauczycieli w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego,

v  potrafi wypracować i interpretować przykładowe wskaźniki spełniania kryteriów oceny pracy nauczycieli,

v  potrafi wypracować i interpretować przykładowy poziom spełniania kryteriów na podstawie wskaźników w odniesieniu do poszczególnych stopni awansu zawodowego,

v  potrafi przygotować wymaganą dokumentację ( regulamin ) i opracować wzory pism,

v  ma świadomość skutków nie spełnienia kryteriów ,

 

ADRESAT

v  Dyrektorzy szkół ( zgłoszenia indywidualne )

v  Nauczyciele  ( zgłoszenia indywidualne )

Rady Pedagogiczne

TERMIN SZKOLENIA

v  Do ustalenia

LICZBA GODZIN

v  4 lub 8 godzin

MIEJSCE SZKOLENIA

v  Do ustalenia

PROWADZĄCY

Joanna Pociecha

 

Uwaga:  NOWOŚĆ !  Od 01.09.2018 r. wchodzą zupełnie nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczycieli.

Szkolenie bardzo potrzebne każdemu Nauczycielowi, Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. Nauczycielowi aby wiedział za co i jak będzie oceniany i w jaki sposób może otrzymać dodatek za wyróżniającą ocenę pracy. Należy dodać , iż ocena pracy nauczyciela jest obligatoryjna i aby Dyrektor był w stanie w obowiązującym czasie ocenić nauczycieli musi bardzo dużo ocen zrobić już w tym roku.

Szkolenie polecane Dyrektorom aby łatwiej było im oceniać pracę nauczycieli, wypracować regulamin, wskaźniki i poziom ich spełniania.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów oraz przykładowe rozwiązania.

Zapisy pod nr telefonu: Stanisława Hybel - 784077644