Wychodząc naprzeciw naszym klientom/osobom egzaminowanym uprzejmie informujemy iż jest możliwość wynajmu placu manewrowego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w celu przygotowania się do egzaminu praktycznego. Poniżej prezentujemy regulamin wynajmu:

 

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU MANEWROWEGO

 1.  Udostępnienie placu manewrowego następuje wyłącznie w celach doskonalenia umiejętności jazdy.
 2.  Z placu manewrowego osoby trzecie mogą korzystać w dniach pracy Ośrodka w godzinach od 15.00 do 17.00.
 3.  Zapisy na korzystanie z placu manewrowego odbywać się będą w Dziale Obsługi Klienta i Koordynacji.
 4.  Udostępnienie placu manewrowego następować będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.
 5.  Każda osoba korzystająca z placu, zapewnia sobie we własnym zakresie pojazd do wykonywania manewrów.
 6.  Na placu manewrowym (na jednym stanowisku) może znajdować się tylko jeden pojazd i osoba wynajmująca stanowisko (ewentualnie „kursant” z instruktorem)
 7.  Osoby korzystające z placu odpowiadają materialnie za wszelkie szkody wyrządzone na placu manewrowym.
 8.  Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na placu manewrowym wskutek korzystania z niego przez osoby trzecie.
 9.  Na placu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 20 km/godz.Odpłatność za korzystanie z placu manewrowego (1 godzina) wynosi:
  • kat. B – 50,00 zł brutto
  • pozostałe kategorie – 90,00 zł brutto
 10. Dowód wpłaty winien być wystawiony na osobę korzystającą z placu manewrowego.
 11. Zabrania wnoszenia i spożywania na terenie Ośrodka i placu manewrowego jakichkolwiek napojów alkoholowych, środków odurzających działających podobnie.
 12. W przypadku naruszenia Regulaminu przez osoby korzystające z placu, zostaną one usunięte z placu manewrowego, bez zwrotu opłaty.

 

MORD w Nowym Sączu nie prowadzi wynajmu placu manewrowego dla kat. A, A1, A2, AM prawo jazdy.