Posiadając prawo jazdy kategorii A możesz kierować:

•  motocyklem (również z bocznym wózkiem);
•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4 kW i prędkości  maksymalnej pojazdu do  45 km/h);
•  czterokołowcem lekkim (o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej pojazdu do 45 km/h).

Posiadając prawo jazdy kat. AM możesz kierować:

•  motorowerem (o pojemności skokowej silnika spalinowego do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego do 4kW; prędkość maksymalna pojazdu do 45 km/h),
•  czterokołowcem lekkim – (masa własna pojazdu  do 350kg, a prędkość maksymalna do 45 km/h - np. mały quad).