Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączy ul.29 Listopada 10;

2) Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego jest Zbigniew Hudziak tel. 18 44 90 880, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi egzaminu art. 6 ust 1 pkt a i c rozporządzenia 2016/679

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Starostwo, OSK lub WORD

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50lat za wyjątkiem pełnomocnictwa 5 lat

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016,poz. 232 z póżn.zm.)

a w zakresie pełnomocnictwa warunkiem wykonania czynności wynikającej z pełnomocnictwa

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.